ekb fläktar

TILLBEHÖR

Besök www.ekbflaktar.se i ny design!

reglage ATEXBILD
Reglage för ATEX fläktar
Ex-fläktar skall, enligt gällande direktiv 94/9/EG, kopplas in med termistormotorskydd/termisk motorskyddsbrytare/strömkännande motorskydd.Observera att skyddet skall monteras utanför riskzonen.
 
säkerhetsbrytare
Säkerhetsbrytare och Omkopplare
 
Arbetsbrytare/säkerhetsbrytare för 230V, 400V.
 
Switch för 2-hstghmotor Dahlander.
 
Polomkopplare för styrning av polomkoppl.bara fläktar 500V. Polreverseringsdon.
FS7
tidrelä

Tidbrytare och tidreläer

Trycktidbrytare för styrning av fläktar 230V. Automatisk timer för tidsstyrning. Intervallstyrda tidsrelä.

Tidrelä med startfördröjning och eftergångstid.

Fördröjningsrelä för styrning av eftergångstid.

ZA
 

Varvtalsreglage och Transformatorer

Tyristorer för manuell inställning av varvtal hos låginduktiva motorer/fläktar 230V.

5-stegs transformatorer för reglering av fläktmotorer 230V eller 400V.

tyristor
frekvensomriktare

Mjukstarer och Frekvensomriktare

Mjukstart för 3-fas motorer/fläktar.

Kompakta frekvensomriktare med vektorstyrning i IP20, 31 eller IP65, försedd med eller utan huvudbrytare, avsedd för direktmontering och med inbyggt EMC-filter.

mjukstart
 

Tryckstyrning och Övervakning

Automatiskt varvtalsreglage som reglerar fläkt i förhållande till tryckskillnad uppmätt via tryckvakt/givare(0-10V el. 4-20mA).

Tryckgivare för mätning av differenstryck över filter, fläktar och ventilationssystem. Tryckövervakning PCS.

 
termostat

Termostater

Reglering av fläktar beroende på stigande eller sjunkande temperatur. För reglering av fläktar beroende på rumsluftens skillnad i temperatur mellan golv/tak med 2 sensorer.

THR
STL

Temperaturstyrd varvtalsreglering

 

 
hygrostat

Hygrostater

För styrning av fläktar i fuktiga lokaler. För styrning av fläktar beroende på luftens kvalitet eller för mätning av lufthastighet i ventilationskanaler. Även dörrkontaktsbrytare som startar eller stänger fläkten.

LW
EKA

Kanalvärmare

för cirkulära eller rektangulära kanaler. Styrning för kanalvärmare.

SG

InnerGaller & YtterväggsGaller

Galler för till- och frånluft. I plast eller aluminium/galv.stålplåt.

Ø100-500mm.

Överluftsdon med fästram med lameller för reglering av luftströmmen.

MLZ
as

Jalusislutare

Självstängande jalusier i plast eller stålplåt/aluminium.

Elektriska inneljalusi eller utejalusi som öppnas och stängs via fläkt.

 

P
FD

Filterboxar & Filter

Luftfilter för väggmontage till takfläktar och ventilationssystem.

Luftfilterbox för cirklär kanal med inspektionslock i klass EU3, EU5 eller EU7. Planfilter eller påsfilter.

FILTERMATTA
rsr

Ljuddämpare

Cirkulära ljuddämpare i aluminium eller galvaniserad stålplåt.

Flexibla ljuddämpare.

SONODEC
ALUDEC

Flexibla slangar

Flexibla kanaler uppbyggda på stålspiral i olika lager, isolerade för ljud eller värme/kyla.

Insatskanal för murade skorstenar.

ISODEC
backspjäll

Spjäll

Självstängande backspjäll, manuellt spjäll för justering av luftflöde och elmanövrerat spjäll för justering eller avstängning.

Brandspjäll.

rektangulära spjäll
dukstos

Dukstosar

Cirkulära och rektangulära dukstosar. Med eller utan fläns.

 

dukstos med flänsanslutning
Skyddsgaller

Skyddsgaller TEST

Passar till en rad olika fläktmodeller.

Skyddsgaller
In utloppsstosMotstos fläns

In- & Utblåsstosar

Inloppsstos och utloppsstos, motstos/fläns, insugskona och reduceringsstos.

Utstostest