ekb fläktar

RADIALFLÄKTar för Medeltryck(115-5700Pa)

EKB radialfläktar för medeltryck består av radialfläktar för olika användningsområden som t.ex. pneumatiska transportsystem, svetsutsug, transport av spån, för gasbrännare, filtreringssystem, transport av gaser och övriga utsug för förorenad luft. Förutom marknadens bredaste fläktsortiment erbjuder vi även ett brett utbud av radiafläktar medeltryck i olika materialutföranden såsom plast, plåt eller gjuten aluminium efter kundens önskemål. Beroende på önskad drift och miljö har vi motorer av olika klassningar, fläkthjul med framåtböjda, raka eller bakåtböjda skovlar, samt fläktar för höga temperaturer upp till +250°C. Många tillbehör finns som tillval t.ex. stosar, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter och även tillbehör för styrning av radialfläktar såsom varvtalsregulatorer, transformatorer, frekvensstyrning med mera.

Besök www.ekbflaktar.se i ny design!

Radialfläktar CMTS mateialtransport & hög temp
 
 
Radialfläkt för materialtransport eller utsug av sot/damm. Fläkthjul med raka skovlar och kan arbeta med medietemp. upp till +120°C. Små storlekar. Alternativ: +250°C högtemp
 
 
Radialfläktar EMV/DMV/DMVL  (245kB)
230V, 400 V, IP 55 Radialfläkt medeltryck med F-hjul eller B-hjul (DMVL).
Luftmängd: 140-4700 m3/h
Tryck: 270-5150 Pa
 
CMACMA
Radialfläktar i gjuten aluminium CMA  (173kB)
 
230V, 400 V, IP 55 Direktdriven radialfläkt CMA med gjutet fläkthus i aluminium.
 
Luftmängd: 265-3550 m3/h
 
Tryck: 590-4100 Pa

som alternativ:

 

ATEX II 2 G EEx-e eller EEx-d

DIP 55 II 3D eller DIP65 II 2D

TSEX

 
Radialfläkt Medeltryck med B-hjul CMR  (129kB)
400 V, IP 55 Radialfläkt för utsug av ren eller lätt dammig luft, Bhjul med delvis självrensande skovlar.
Finns att få i en mängd olika utföranden.
Luftmängd: 5160-48000 m3/h
Tryck: 300-3200 Pa

som alternativ:

 

ATEX II 2 G EEx-e eller EEx-d

DIP 55 II 3D eller DIP65 II 2D

TSEX

Fläkthjul CMR
Radialfläkt CMRG för krävande miljöer

400V, IP55 CMRG är en robust enkelsugande direktdriven radialfläkt för kemisk industri, aggressiv miljö eller marin/Off-Shore miljö. Korrosivitetsklass C5M.Luftmängd: 1040-75000 m³/hTryck: 300-3200 PaEffekt: 0,25-55 kW

 
Radialfläkt CMRS för krävande miljöer

Radialfläkt för utsug av ren eller lätt dammig luft med max +120°C på mediet, Bhjul med delvis självrensande skovlar.

Alternativ: remdrift CMRS-X

Radialfläkt CPV antikorrosiv  (134kB)
400 V, IP 55, Radialfläkt i plast(PP) för utsug av korrosiva gaser och viss fuktbemängd luft.
Alternativ: ATEX EX CPV-ATEX

 

 

Radialfläkt BOX-CHEM antikorrosiv
Radialfläkt för kemisk aggresiv luft. Rak luftström. 230V, IP55. Från 400m³/h.
 
Radialfläkt WPA-CHEM antikorrosiv
Radialfläkt för kemisk aggresiv luft. Kemikalieresistent radialfläkt anpassad för industriellt bruk, inom lantbruksnäringen, kemisk industri, träindustrin, badhus, laboratorier m.m.adialfläkt för kemisk aggresiv luft. Rak luftström. 230V, IP55. Från 400m³/h.
 
DF/S
Portabel fläkt DF/S  (70kB)
230V, 400 V, DF/S är en portabel radialfläkt för evakuering av förorenad och dammig luft, utsug av avgaser eller som tilluftsfläkt vid arbete i gropar/cisterner.
Luftmängd: 1200-3200 m3/h
Tryck: 1300-1500 Pa
WP
Portabel fläkt WPA-P-N & FAST-P
230V, 400 V, IP54. portabla radialfläktar för evakuering av förorenad luft, utsug av avgaser eller som tilluftsfläkt vid arbete i gropar/cisterner. Perfekta då en snabb tillfällig lösning av ventilationen önskas.
Luftmängd: 1160-6200 m3/h
Tryck: 940-2450 Pa
 
vCBP Radialfläkt
Radialfläktar med B-hjul CBP (93kB)  
400V, IP 55, Radialfläkt för bl.a. sprutlackeringsbox med självrensande skovlar och inspektionslucka.
Luftmängd: 9000-17000 m3/h
Tryck: 700-1000 Pa
Fläkthjul CMR
Radialfläktar med B-hjul CBPC  (93kB)  
400V, IP 55, Radialfläkt för bl.a. sprutlackeringsbox med självrensande skovlar. CBPC används med fördel där man önskar rak luftström(se bild vänster).
Luftmängd: 9000-17000 m3/h
Tryck: 700-1000 Pa
Fläkthjul CMR
BILD
 
Radialfläkt för materialtransport CMT 
400 V, IP 55, Radialfläkt medeltryck med raka skovlar.
Luftmängd: 1080-13600 m3/h
Tryck: 220-4200 Pa
 
 
fläkthjul CMT
Radialfläkt för materialtransport  CMAT
400 V, IP 55, Radialfläkt med raka skovlar för luftburen materialtransport
av lätt stoftbemängd luft och mindre lättare solida material.
Luftmängd: 300-3115 m3/h
Tryck: 1250-3500 Pa