ekb fläktar

FLÄKTAR FÖR MATERIALTRANSPORT

Besök www.ekbflaktar.se i ny design!

Radialfläkt för materialtransport CMTS 
230V eller 400 V, IP 55, Mindre radialfläkt medeltryck med raka skovlar.
Luftmängd: 338-1569 m3/h
Tryck: 220-750 Pa
fläkthjul CMT
CMTBILD
 
Radialfläkt för materialtransport CMT 
400 V, IP 55, Radialfläkt medeltryck med raka skovlar.
Luftmängd: 1080-13600 m3/h
Tryck: 220-4200 Pa
 
fläkthjul CMT
CMAT
Radialfläkt för materialtransport  CMAT
400 V, IP 55, Radialfläkt med raka skovlar för luftburen materialtransport
av lätt stoftbemängd luft och mindre lättare solida material.
Luftmängd: 300-3115 m3/h
Tryck: 1250-3500 Pa
 
 
CAST
Högtrycksfläkt för materialtransport CAST 
400 V, IP 55, Direktdriven radialfläkt för luftburen materialtransport av stoftbemängd luft och solida material.
Luftmängd: 200-12000 m3/h
Tryck: 2450-9600 Pa
 
 
WPT
Portabel fläkt FAST
400 V, IP54.FAST-P är en portabel radialfläkt för evakuering av förorenad och dammig luft.