ekb fläktar

RADIALFLÄKTAR för Högtryck(från 2150-pa)

EKB radialfläktar för högtryck består av radialfläktar för olika användningsområden inom industrin där tillverkningsprocesser kräver luft i högt tryck som t.ex. pneumatiska transportsystem, lufttillförsel till system för gasbrännare eller filtreringssystem. Beroende på önskad drift och miljö har vi motorer av olika klassningar, raka eller bakåtböjda skovlar samt fläktar för höga temperaturer upp till +250°C eller gnistsäkra för explosiva miljöer. Våra högtrycksfläktar finns även i form av sidokanalfläktar/vakuumpumpar. Många tillbehör finns som tillval t.ex. stosar, flänsar, galler, vibrationsdämpare och filter, vissa kan förses med inspektionslucka, dränering och även tillbehör för styrning av radialfläktar såsom transformatorer, frekvensstyrning med mera.

Besök www.ekbflaktar.se i ny design!

CA
 
Högtrycksfläktar CA  (113kB)
230, 400 V, IP55 Direktdriven högtrycksfläkt CA med gjutet fläkthus och fläkthjul i aluminium. För upp till max. medietemperatur på +120°C vid kontinuerlig drift.
Luftmängd: 280-2300 m3/h
Tryck: 2150-11200 Pa
se även tillbehör Ljuddämp.box CJASUS
Kontakta oss för aktuella priser.
Fläkthjul CA-CAM

 

 

som alternativ:

 

ATEX II 2 G EEx-e eller EEx-d

DIP 55 II 3D eller DIP65 II 2D

TSEX

CAS-S
Högtrycksfläktar CAS/CAS-S  (177kB)
400 V, IP55 Direktdriven radialfläkt. Motorer från 0,25kW upp till 90kW.
CAS-S har påbyggd ljuddämpare med inställbart flöde på inloppet.
Luftmängd: 420-42600 m3/h
Tryck: 2600-16500 Pa
se även tillbehör Ljuddämp.box CJASUS
Kontakta oss för aktuella priser
 

 

 

som alternativ:

 

ATEX II 2 G EEx-e eller EEx-d

DIP 55 II 3D eller DIP65 II 2D

TSEX

 

 
CAM
Högtrycksfläkt CAM  (131kB)
400 V, IP 55 Direktdriven radialfläkt CAM med fläkthus i stålplåt och fläkthjul i gjuten aluminium. Motorer från 1,5kW upp till 30kW.
Luftmängd: 2600-10000 m3/h
Tryck: 3150-9500 Pa
se även tillbehör Ljuddämp.box CJASUS
Kontakta oss för aktuella priser
Fläkthjul CA-CAM

 

 

 

 

 

 

CAST
Högtrycksfläkt för materialtransport CAST 
400 V, IP 55, Direktdriven radialfläkt för luftburen materialtransport av stoftbemängd luft och solida material.
Luftmängd: 2100-6700 m3/h
Tryck: 4000-10000 Pa
se även tillbehör Ljuddämp.box CJASUS
Kontakta oss för aktuella priser.
 
HB 2  HB 4
Sidokanalfläktar HB (5433kB 35sid)
230V, 400V, 50Hz,  IP 54 Direktdrivna sidokanalfläktar för oljefri- och pulsationsfri transport av luft och icke aggresiva- eller explosiva gaser, eller för alstring av över- eller undertryck. Komplett enhet klar att installera som vakuumpump eller tryckande fläkt.
se även tillbehör Ljuddämpare Silencer (pdf)
Kontakta oss för aktuella priser
Bruksanvisning HB  SE (pdf)
Installationsskiss tillbehör