ekb fläktar

BRANDGASFLÄKTAR FÖR BRANDGASEVAKUERING - MONTAGE PÅ TAK, VÄGG ELLER I FLÄKTRUM 400°c/120MINBrandgasfläkt insidebrandgasfläkt inom brandcell

(montage inom brandcell/brandriskområde)
 
Under denna rubrik finner du EKB´s brandgasfläktar avsedda för installation inom brandrisk-zonen då fläktarna är försedda med motorer certifierade för drifttid 400°C i 120 minuter och hela fläkten/paketet är certifierat för att klara temperaturer på max +400°C i 120 minuter. Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är avsedda för att i händelse av brand, ta bort de emitterade brandgaserna snabbt och effektivt, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Rökgasfläktarna finns som axialfläktar eller radialfläktar, för kanal eller vägg, boxfläkt, impulsfläkt eller takfläkt. Brandgasventilation, garageventilation samt tunnelventilation.
Besök www.ekbflaktar.se i ny design!
 
BILDBrandgasfläkt THTBrandgasfläkt Box THT
Kanalfläkt THT Kanalfläkt för evakuering av brandgaser F400 eller F300. Kort fläkthus. EN 12101-3. S1 för kontinuerlig drift eller S2 brandevakuering.400V IP55. Luftflöde från 3000m³/h och upp till 192.000m³/h. Kanal Ø400-1600mm
 
Kanalfläkt THT/CL långt hus, inspektionslucka och utvändig kopplingsbox
 
Kanalfläkt THT-ATEX Explosionsskyddad (103kB)
 
400V, IP 55, Axialfläkt för evakuering av brandgaser från såväl industri som allmänna utrymmen. Långt eller kort fläkthus, inspektionsdörr, 2-hstghmotor som tillval. Kanalanslutning från ca: 400-1250 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boxfläkt CJTHT
Boxfläkt CJTHT-ATEX Explosionsskyddad (103kB)
400V, IP 55, fläkten THT i en värme- & ljudisolerad box, lämpad för både horisontellt och vertikalt montage. Kanalanslutning från ca: 400-1250 mm
Luftmängd: 3500-130000 m3/h
Tryck: 40-880 Pa
 
Installationstips THT THT/CL
 
 
CJTHT-REV väggmontage
Väggfläkt CJTHT-REV ( 103kB)
400V, IP 55, fläkten THT i ventilationsbox, teleskopisk anpassning till olika väggtjocklekar, försedd med 2-hstghmotor (Dahlander). reversibel.
Luftmängd: 14000-68000 m3/h
Tryck: 265-855 Pa
Kanalanslutning från ca: 560-1000 mm
 
 

Impulsflakt THT/IMP-R

Impulsflakt THT/IMP-O

Impulsfläkt THT-IMP  (109kB)
400V, IP 55, Axialfläkt för evakuering av brandgaser från parkeringshus och allmänna utrymmen. Enkelriktade eller reversibla med fläkt, ljuddämpare, luftriktare och takfäste. 2-hastighetsmotor.
3 olika utföranden:
THT/IMP-C
 
THT/IMP-R
 
THT/IMP-O
GARAGEVENTILATION
 
+400°C/120min
 
+300°C/60min
 
+200°C/120min
 
 

JET FAN TUNNELFLÄKT NYHET!

Tunnelventilation omfattar fläktar för ventilation av alla typer av tunnlar för vägar, järnvägar och tunnelbanor. Våra tunnelfläktar tål temperaturer upp till 400°C i 120minuter, F400. Bland annat finns VST JetFan med en diameter upp till 1,6 meter. Fläktvinge i rostfritt stål. 95% reversibel m.m.

TUNNELVENTILATION
  KANALFLÄKT WMSF NYHET!  
CJBDT
Radialfläkt Dubbelsugande CBDT NYHET!
Brandgasfläkt 400°C/2tim eller 300°C/1tim, finns både med 1~ 230V motor och 3~400V motor. Utvändig kopplingsdosa. CBDT finns även inbyggd i box och heter då CJBDT.
Luftflöde från 2100m³/h upp till 18050m³/h.
Kontakta oss för mer information.
+400°C/120min
 
+300°C/60min
Radialfläkt TCR (64kB)
400V, IP 55, radial medeltrycksfläkt med B-hjul.
Luftmängd: 5800-34610 m3/h
Tryck: 330-1900 Pa
Kanalanslutning från ca: 400-710mm
+400°C/120min
 
+300°C/60min
Radialfläkt CTMP (132kB)
400V, IP 55, Radialfläkt med F-hjul.
Luftmängd: 2750-11000 m3/h
Tryck: 320-970 Pa
Kanalanslutning från ca: 224-500mm
+400°C/120min
 
+300°C/60min
CJMD
Boxfläkt CJMD  (82kB)
400V, IP55, Fläkt med bakåtböjda skovlar inbyggd i värme- & ljudisolerad box. Linjär luftriktning med kvadratisk/rektangulär anslutning för montage inom eller utanför brandcell.
Luftmängd: 2750-34610 m3/h
Tryck: 310-1900 Pa
Kanalanslutning från ca: 400-1000 m
+400°C/120min
 
+300°C/60min
CJS
Boxfläkt CJS  (74kB)
400V, IP 55, Brandgasfläkt med B-hjul inbyggd i värme- & ljudisolerad box , +400grC/2h, horisontellt montage och med linjär luftriktning. Mycket anpassningsbar till gällande installation, både cirkulär eller rektangulär kanal.
Luftmängd: 3100-23800 m3/h
Tryck: 160-1140 Pa
Kanalanslutning cirkulär från ca: 400-710 mm
+400°C/120min
 
+300°C/60min
HTMF
Takfläkt HTMF (113kB)
400V, IP 55, multi-funktionell takfläkt, speciellt utvecklad huv med många fördelar, befrämjar en viss grad av självdrag.
Luftmängd: 8600-55800 m3/h
Tryck: 140-770 Pa
+400°C/120min
 
+300°C/60min
Takfläkt Brandgas THT-ROOF
400V, IP 55, Takfläkt med vertikalt utblås, +400grC/2h eller +300°C/2h.
Luftmängd: 3100-130000 m3/h Motoreffekter från 0,55kW upp till 37kW.
 
 
+400°C/120min
 
+300°C/120min
THT HATCH

 

THT-HATCH kombinerar funktionen av röklucka och rökgasfläkt och finns i 8 storlekar och med ett antal olika motorstorlekar. Temperaturklassning F400 +400°C/2timmar. EN-12101-2-2002/AC:2005. Öppningen av rökluckan har testats med snölast SL500 och vindlast WL1500.

THT HATCH detalj

Rökluckan öppnas av två motorer IP65

(230VAC 50Hz eller 24VDC)

CI

Impulsfläkt CI (63kB)

400V, IP 55, Radialfläkt med lång kastlängd och kompakt byggmått för ventilation av föroreningar och avgaser i större garage och parkeringshus.

 

GARAGEVENTILATION
 
 
 

BRANDGASFLÄKTAR FÖR BRANDGASEVAKUERING - MONTAGE PÅ TAK, VÄGG ELLER I FLÄKTRUM 400°c/120MINbrandgasfläkt inom brandcellbrandgas

(montage utanför brandcell/brandriskområde)

 

Under denna rubrik finner du EKB´s brandgasfläktar avsedda för installation utanför brandrisk-zonen. Fläktarna är kapabla att klara en lufttransportstemperatur på +400°C i 120 minuter. Omgivningstemperaturen runt fläkten/motorn får oftast ej överstiga +40°C.Brandskydd är ett stort fokus i dagens byggnadsteknik, både när man planerar nya byggnader eller vid renovering av befintliga fastigheter. Våra brandgasfläktar är avsedda för att i händelse av brand, ta bort de emitterade brandgaserna snabbt och effektivt, och kan hålla utrymningsvägarna fria från rök. Rökgasfläktarna finns som axialfläktar eller radialfläktar, för kanal eller vägg, boxfläkt, impulsfläkt eller takfläkt. Brandgasventilation, garageventilation samt tunnelventilation.

Besök www.ekbflaktar.se i ny design!

TCR/R
Brandgas Radialfläkt TCR-R  CJTCR-R (61kB)
400V, IP 55, Radial medeltrycksfläkt.
temperatur runt fläkt/motor.
Luftflöde: 5800-34610m3/h
Tryck: 330-2800Pa
Kanalanslutning från ca: 400-710mm
+250°C kontinuerlig drift
+400°C/120min
+300°C/120min
 
+200°C/120min
CJTCR/R
Brandgas Boxfläkt CJTCR/R (61kB)
400V, IP 55, fläkten TCR/R i ventilationsbox som är värme- & ljudisolerad.
Luftflöde: 5800-34610m3/h
Tryck: 330-2800Pa
Kanalanslutning från ca: 400-710mm
+250°C kontinuerlig drift
+400°C/120min
+300°C/120min
 
+200°C/120min
TCMP
Radialfläkt TCMP/CJMP (142kB)
400V, 50Hz, IP 55, TCMP är en radial medeltrycksfläkt, max
+70°C omgivningstemperatur runt fläkt/motor. CJMP är i en termiskt och akustiskt isolerad box.
Luftmängd: 2100-16500m3/h
Tryck: 320-1750Pa
Kanalanslutning från ca: 224-500mm
+300°C kontinuerlig drift
+400°C/120min
+300°C/120min
 
+200°C/120min
CJMD
Boxfläkt CJMP (142kB)
400V, IP 55, fläkten TCMP i ventilationsbox som är värme- & ljudisolerad.
Luftmängd: 2100-16500m3/h
Tryck: 300-1750Pa
Kanal: 200-500mm
+400°C/120min
CJTX
Boxfläkt CJTX:
400V, IP 55, remdriven dubbelsugande (V-rem) boxfläkt. 1- eller 2-hastighetsmotor beroende på storlek.
Luftmängd: 700-44000m3/h
Tryck: 300-1650Pa
Kanal: 200-630mm
+400°C/120min
CJSX
Kanalfläkt CJSX
400V, IP 55, remdriven enkelsugande boxfläkt i kompakt utförande! Värme- & ljudisolerad box med inspektionsdörr.
Luftmängd: 2600-38000m3/h
Kanal: 315-800mm
+400°C/120min
CJLINE
Kanalfläkt CJLINE (119kB)
400V, IP55, CJLine är en kanalfläkt med rak luftström och för rektangulär anslutning. Finns även med 2-hstgh motor.
Luftmängd: 1920-22800m3/h
Tryck: 290-700Pa
Kanal: från 560x450 upp till - 1250x1000mm
+400°C/120min

Brandgas Radialfläkt CKD CKDR CKD/EW ECO

Radialfläkt för utsug av brandgaser +400°C/120min med Swing-Outlucka för enkel inspektion och service. Låg ljudnivå med 40mm isolerat hölje.

Luftmängd: 2090-11030m3/h
 
Kanal: Ø250-315-355-400mm
NU ÄVEN MED EC-motor
Takfläkt Brandgas DVN/DVNI
 
400V, Nya takfläktserien DVN DVNI för brandgasevakuering och ventilation. Vertikalt utblås certifierade för klass F400 +400°C/120min och +200°C för kontinuerlig drift. Motor i IE3 och för frekvensstyrning. För industribyggnader, restauranger, shoppingcenter, biografer m.m.
Luftmängd: 1870-14350m3/h
 
 
Brandgas Takfläkt CHT  CVT  (142kB)
230V, 400V, IP 54-55, Radial takfläkt med B-hjul, 2-hstghmotor som tillval. Låg ljudnivå! Finns med horisontellt utblås och även med vertikalt utblås på förfrågan.
Luftmängd: 1400-24700m3/h
Från ansl. Ø250-630 mm
+400°C/120min
 

RÖKGASFLÄKTAR TAK

Besök www.ekbflaktar.se i ny design!

TIRACAMINO VILLAVENT
Takfläkt Tiracamino  (68kB)
230V, IP 54, Takfläkt för rökgasevakuering.
Luftmängd: 750 m3/h
Ansl. Ø170 mm
Användningsområden:
-För utsug från öppna spisar och kaminer.
RS RSV
Takfläkt ZRS / RS / RSV  (136kB)
230V, 400V, IP 44-54, Takfläktar för rökgas- evakuering.
Luftmängd: 300-6700 m3/h
Från ansl. Ø100-410 mm.
Användningsområden:
-För utsug från öppna spisar, kaminer och villapannor
THT HATCH

 

THT-HATCH kombinerar funktionen av röklucka och rökgasfläkt och finns i 8 storlekar och med ett antal olika motorstorlekar. Temperaturklassning F400 +400°C/2timmar. EN-12101-2-2002/AC:2005. Öppningen av rökluckan har testats med snölast SL500 och vindlast WL1500.

THT HATCH detalj

Rökluckan öppnas av två motorer IP65

(230VAC 50Hz eller 24VDC)

 

HÖGTEMPERATURFLÄKTAR +200°C +250°C +300°C kontinuerlig drift

HBA
 
 
 
 
 
Högtemperatursfläkt HBA
Ny kanalfläkt med motorn avskiljd från luftströmmen. När man vill transportera luft kontinuerligt med temperatur upp till max +150°C(sporadiska tillfällen upp till +200°C) Finns i specialutförande för Marin/Off-Shore miljö, kemisk industri eller till olika kraftanläggningar.
Luftmängd: 1600-21700 m3/h
Kanalanslutning från ca: 315-1000 mm
Tillval:
Fläkthus i rostfritt stål
Marin motor (BV, DNV, LR)
CE, NEMA, UL, CSA-motorer
Ytfinish C3H, C4H, C5M
DNG +TS
Högtemperatursfläkt ENG/DNG+TS  (133kB)
230, 400V 50Hz, IP 44-54, direktdriven radialfläkt ENG/DNG som är försedd med temperaturspärr +TS.
Luftmängd: 150-9550m3/h
Tryck: 80-3100 Pa

+200°C kontinuerlig drift gäller för 4-polig

motor, 1400v/min.

+300°C kontinuerlig drift gäller för 2-polig

motor, 2800v/min.

CMSH
Cirkulationsfläkt/Ugnsfläkt CMPH  (93kB)
400V, IP55. Cirkulationsfläkt för hetluft. F-hjul.
Luftmängd: 275-16500m3/h
Tryck: 90-1680 Pa
 
Cirkulationsfläkt/Ugnsfläkt CMSH (81kB)
400V, IP55. Cirkulationsfläkt för hetluft. B-hjul.
Luftmängd: 1380-47600m3/h
Tryck: 240-2310 Pa

Max lufttransportstemperatur +250°C

Processfläktar utan kåpa med direktdrift för +500°C

Vi har individuella fläktlösningar i robusta industriutföranden. Kontakta oss för mer information.